ஜெகன் (நிசாம்)
நடராஜா ஜெகதீசன்
சங்கரத்தை, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: ஜெகன் (நிசாம்)
இயற்பெயர்: நடராஜா ஜெகதீசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சங்கரத்தை, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.12.1961
வீரச்சாவு: 09.09.1984
நிகழ்வு: காரைநகர் பொன்னாலைப்பகுதியில் அடையாளம் காணப்படாத நிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com