சிவபாதம் மாஸ்ரர்
நவரத்தினம் சிவபாதம்
பத்தைமேனி, அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சிவபாதம் மாஸ்ரர்
இயற்பெயர்: நவரத்தினம் சிவபாதம்
பால்: ஆண்
ஊர்: பத்தைமேனி, அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 00.00.0000
வீரச்சாவு: 25.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களினால் படுகொலை

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com