செனட்டர் (நடேசதாசன்)
வைத்தியலிங்கம் நடேசதாசன்
வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: செனட்டர் (நடேசதாசன்)
இயற்பெயர்: வைத்தியலிங்கம் நடேசதாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.10.1956
வீரச்சாவு: 25.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களினால் படுகொலை

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com