சிவகுமாரன்
பொன்னுத்துரை சிவகுமாரன்
சிவகுமாரன் வீதி, உரும்பிராய், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சிவகுமாரன்
இயற்பெயர்: பொன்னுத்துரை சிவகுமாரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிவகுமாரன் வீதி, உரும்பிராய், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.08.1950
வீரச்சாவு: 05.06.1974
நிகழ்வு: கோப்பாயில் சிறிலங்கா காவற்துறையினர் மேற்கொண்ட முற்றுகையின் போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com