வீரவேங்கை செல்வம்
வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்
மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: செல்வம்
இயற்பெயர்: வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.05.1959
வீரச்சாவு: 18.05.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறைப் பகுதியில் படையினரால் முற்றுகையிடப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: சாட்டி
மேலதிக விபரம்: சாட்டி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com