வீரவேங்கை அமல் (பணக்காரன்)
மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அமல் (பணக்காரன்)
இயற்பெயர்: மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.08.1959
வீரச்சாவு: 13.05.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணத்தில் படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு முகாம் நோக்கிக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com