வீரவேங்கை ராஜ்மோகன்
சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்
தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராஜ்மோகன்
இயற்பெயர்: சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.03.1965
வீரச்சாவு: 20.01.1984
நிகழ்வு: கரவெட்டி பகுதியில் துண்டுப்பிரசுரம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறிலங்கா காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com