வீரவேங்கை புறோக்கர்
சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்
அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புறோக்கர்
இயற்பெயர்: சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.10.1951
வீரச்சாவு: 25.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com