வீரவேங்கை புத்தூர் மாமா
தாமு கந்தையா
புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புத்தூர் மாமா
இயற்பெயர்: தாமு கந்தையா
பால்: ஆண்
ஊர்: புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.08.1939
வீரச்சாவு: 25.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com