லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி அம்மான்
சதாசிவம் செல்வநாயகம்
திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: செல்லக்கிளி அம்மான்
இயற்பெயர்: சதாசிவம் செல்வநாயகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.06.1953
வீரச்சாவு: 23.07.1983
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மீதான கரந்தடி கண்ணிவெடி தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com