வீரவேங்கை ஆனந்
இராமநாதன் அருள்நாதன்
மயிலிட்டி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்
இயற்பெயர்: இராமநாதன் அருள்நாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மயிலிட்டி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 25.01.1964
வீரச்சாவு: 15.07.1983
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போதான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com