வீரவேங்கை ரவி
தம்பையா வாமதேவன்
மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரவி
இயற்பெயர்: தம்பையா வாமதேவன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 27.06.1958
வீரச்சாவு: 22.09.1984
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு களுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com