லெப்டினன்ட் சீலன் (ஆசீர்)
ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை
 
 
 
 
பொறுப்பு: தாக்குதல் தளபதி
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சீலன் (ஆசீர்)
இயற்பெயர்: ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
பால்: ஆண்
ஊர்: புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 11.12.1960
வீரச்சாவு: 15.07.1983
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போதான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com