லெப்டினன்ட் ராஜா
இராமலிங்கம் பரமதேவா
மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ராஜா
இயற்பெயர்: இராமலிங்கம் பரமதேவா
பால்: ஆண்
ஊர்: மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 30.10.1956
வீரச்சாவு: 22.09.1984
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு ளுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com