வீரவேங்கை தீசன் (குமரிநாடன்)
செல்லத்துரை செல்வநாயகம்
கோவில்குஞ்சுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தீசன் (குமரிநாடன்)
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை செல்வநாயகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோவில்குஞ்சுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 19.02.1958
வீரச்சாவு: 23.08.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுக்கையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com