வீரவேங்கை வாசன்
ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்
நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வாசன்
இயற்பெயர்: ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 11.02.1961
வீரச்சாவு: 18.07.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பழையபூங்கா வீதியில் சிறிலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com