கப்டன் லாலா ரஞ்சன்
கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்
ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: லாலா ரஞ்சன்
இயற்பெயர்: கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.09.1960
வீரச்சாவு: 13.07.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தொண்டமானாற்றுப் பகுதியில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com