கப்டன் பாரத்
நடராசா தேவராசா
மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பாரத்
இயற்பெயர்: நடராசா தேவராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.08.1961
வீரச்சாவு: 09.12.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பகுதியில் இந்தியப்படையின் சோதனையின்போது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com