வீரவேங்கை அன்ரன்
தியாகராசா மன்மதராசா
தாவடி தெற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அன்ரன்
இயற்பெயர்: தியாகராசா மன்மதராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: தாவடி தெற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 12.08.1967
வீரச்சாவு: 09.12.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் உடுவில் பகுதியில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com