லெப்டினன்ட் தமிழ்வதனன்
வரதப்பன் மகேந்திரன்
களுத்துறை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தமிழ்வதனன்
இயற்பெயர்: வரதப்பன் மகேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: களுத்துறை
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 11.06.1977
வீரச்சாவு: 09.12.1995
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வலிகாமத்தில் சூரியகதிர் படை நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெற்று வரும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com