லெப்டினன்ட் ரங்கன்
பேச்சிமுத்து நிமலநாதன்
கள்ளிமேடு, தம்பலகாமம், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ரங்கன்
இயற்பெயர்: பேச்சிமுத்து நிமலநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கள்ளிமேடு, தம்பலகாமம், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 09.12.1986
நிகழ்வு: திருகோணமலை திருமலை பச்சனூரில் பேரூந்தில் வந்த சிறிலங்கா படையினரின் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com