லெப்டினன்ட் அருந்தா
விநாயகரத்தினம் புஸ்பலதா
பளையமாத்தளன், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அருந்தா
இயற்பெயர்: விநாயகரத்தினம் புஸ்பலதா
பால்: பெண்
ஊர்: பளையமாத்தளன், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 03.07.1984
வீரச்சாவு: 09.12.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com