வீரவேங்கை திலீப்
கா.கருணாநிதி
40ம் கிராமம், அம்பாறை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: திலீப்
இயற்பெயர்: கா.கருணாநிதி
பால்: ஆண்
ஊர்: 40ம் கிராமம், அம்பாறை.
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 14.06.1972
வீரச்சாவு: 09.12.1989
நிகழ்வு: சுகவீனம் காரணமாக சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com