2ம் லெப்டினன்ட் செந்தமிழ்தங்கன்
கனகசுந்தரம் விமலச்சந்திரன்
17ம் கட்டை, கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: செந்தமிழ்தங்கன்
இயற்பெயர்: கனகசுந்தரம் விமலச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 17ம் கட்டை, கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 07.05.1982
வீரச்சாவு: 09.12.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு வெடிவைத்தகல் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com