2ம் லெப்டினன்ட் எல்லரசன்
காளிமுத்து யேசுதாசன்
பெரியகட்டு, செட்டிக்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: எல்லரசன்
இயற்பெயர்: காளிமுத்து யேசுதாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியகட்டு, செட்டிக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 06.03.1983
வீரச்சாவு: 09.12.1999
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ப் பகுதியில் படையினரின் எறிகணை தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com