வீரவேங்கை கலைச்சுரபி
மகாலிங்கம் மிதுலா
கரணவாய் தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கலைச்சுரபி
இயற்பெயர்: மகாலிங்கம் மிதுலா
பால்: பெண்
ஊர்: கரணவாய் தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.05.1980
வீரச்சாவு: 09.12.1998
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com