வீரவேங்கை மிருணாகரன்
புண்ணியமூர்த்தி சாந்தன்
1ம் குறிச்சி, பாண்டிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மிருணாகரன்
இயற்பெயர்: புண்ணியமூர்த்தி சாந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 1ம் குறிச்சி, பாண்டிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 19.12.1978
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com