வீரவேங்கை சிவசோதி
காத்தமுத்து சுவேந்திரன்
மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிவசோதி
இயற்பெயர்: காத்தமுத்து சுவேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 04.08.1977
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com