மேஜர் றமணன்
செல்வராசா கனகராசா
தனங்கிளப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: றமணன்
இயற்பெயர்: செல்வராசா கனகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: தனங்கிளப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.11.1972
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com