வீரவேங்கை அறநெஞ்சன்
சங்கரப்பிள்ளை அகிலேஸ்வரன்
அரசடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அறநெஞ்சன்
இயற்பெயர்: சங்கரப்பிள்ளை அகிலேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அரசடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 11.04.1979
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com