லெப்டினன்ட் மருதபாண்டி
மாணிக்கவாசகர் யோகேஸ்வரன்
நவாலி தெற்கு, மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மருதபாண்டி
இயற்பெயர்: மாணிக்கவாசகர் யோகேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நவாலி தெற்கு, மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.09.1976
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com