மேஜர் ஜெயசீலன் (இளவரசன்)
தெய்வேந்திரம் தெய்வரூபன்
சுண்ணாகம் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: ஜெயசீலன் (இளவரசன்)
இயற்பெயர்: தெய்வேந்திரம் தெய்வரூபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுண்ணாகம் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19.04.1975
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com