மேஜர் மனமதன் (விவே)
ஐயாத்துரை கலாதரன்
தம்பிலுவில், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: மனமதன் (விவே)
இயற்பெயர்: ஐயாத்துரை கலாதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பிலுவில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 27.04.1971
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com