ராஜூ
அந்தோனிப்பிள்ளை இராஜேந்திரன்
திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: ராஜூ
இயற்பெயர்: அந்தோனிப்பிள்ளை இராஜேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 31.05.1956
வீரச்சாவு: 31.05.1985
நிகழ்வு: மூதூர் தங்கநகர் பகுதியிலிருந்து சிறிலங்கா படையினரால் கடத்திச் செல்லப்பட்டு கந்தளாய் பாலத்தடியில் நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com