முரளி
த.முரளிதரன்
நற்பிட்டிமுனை, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: முரளி
இயற்பெயர்: த.முரளிதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நற்பிட்டிமுனை, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரச்சாவு: 17.05.1985
நிகழ்வு: கல்முனை நற்பிட்டிமுனையில் சிறிலங்கா சிறப்பு அதிரடிப்படையினரால் கைதாகி தம்பட்டைப்பகுதியில் நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com