கிட்ணன்
சின்னத்தம்பி கிருஸ்ணபிள்ளை
கதிரவெளி, வாகரை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: கிட்ணன்
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி கிருஸ்ணபிள்ளை
பால்: ஆண்
ஊர்: கதிரவெளி, வாகரை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 14.03.1985
நிகழ்வு: திருமலை கந்தளாய்ப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com