சோ
சோமசுந்தரம் பாலச்சந்திரன்
கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சோ
இயற்பெயர்: சோமசுந்தரம் பாலச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 08.03.1958
வீரச்சாவு: 21.12.1984
நிகழ்வு: மூதூர் கட்டைபறிச்சான் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com