மதுரவால்
நகுலேஸ்வரன்
திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: மதுரவால்
இயற்பெயர்: நகுலேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 02.12.1984
நிகழ்வு: திருமலை யான்ஓயாப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் கைதாகி நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com