பரி (அமுதன்)
இரத்தினசபாபதி பரிபூரணன்
கரம்பன், ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: பரி (அமுதன்)
இயற்பெயர்: இரத்தினசபாபதி பரிபூரணன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கரம்பன், ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.12.1958
வீரச்சாவு: 22.10.1984
நிகழ்வு: கொழும்புத்துறைமுகப் பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com