கப்டன் ஐயனார்
செல்வநாயகம் இராசசேகரம்
அராலி கிழக்கு, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: ஐயனார்
இயற்பெயர்: செல்வநாயகம் இராசசேகரம்
பால்: ஆண்
ஊர்: அராலி கிழக்கு, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.12.1972
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படைத்தளத்தினுள் ஊடுருவி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com