கப்டன் செந்தமிழ்நம்பி
செல்லத்துரை ஜெகன்
கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: செந்தமிழ்நம்பி
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை ஜெகன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படைத்தளத்தினுள் ஊடுருவி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com