கப்டன் கரிகாலன்
இரத்தினசிங்கம் பிரபாகரன்
திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கரிகாலன்
இயற்பெயர்: இரத்தினசிங்கம் பிரபாகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 24.11.1973
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படைத்தளத்தினுள் ஊடுருவி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)





 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com