மேஜர் கலையழகன்
பொன்னையா பேரின்பராசா
மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: கலையழகன்
இயற்பெயர்: பொன்னையா பேரின்பராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 22.11.1969
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படைத்தளத்தினுள் ஊடுருவி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com