மேஜர் கணேஸ்
நாகநாதி ஜீவநேசன்
புத்தூர் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: கணேஸ்
இயற்பெயர்: நாகநாதி ஜீவநேசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: புத்தூர் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.01.1973
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பூநகரி - நாகதேவன்துறை கூட்டுப்படைத்தளம் மீதான தவளை நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com