மேஜர் புகழரசன் (புவீந்திரன்)
சுப்பிரமணியம் நாதகீதன்
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: புகழரசன் (புவீந்திரன்)
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் நாதகீதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.11.1975
வீரச்சாவு: 29.08.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் கடற்படையினரின் "சுப்பர்டோறா" அதிவேகபீரங்கிப் படகினை மூழ்கடித்து வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்:

கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.


 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com