கப்டன் மதன்
சீனிவாசகம் சிவகுமார்
எல்லைவீதி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மதன்
இயற்பெயர்: சீனிவாசகம் சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: எல்லைவீதி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 07.09.1975
வீரச்சாவு: 26.08.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கிளாலிக் கடற்பரப்பில் கடற்படையினரின் நீருந்து விசைப்படகு ஒன்றை மூழ்கடித்து வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com