மேஜர் நிலவன் (வரதன்)
கந்தசாமி இராமசந்திரன்
கள்ளிச்சை, வடமுனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: நிலவன் (வரதன்)
இயற்பெயர்: கந்தசாமி இராமசந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கள்ளிச்சை, வடமுனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 19.07.1974
வீரச்சாவு: 26.08.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கிளாலிக் கடற்பரப்பில் கடற்படையினரின் நீருந்து விசைப்படகு ஒன்றை மூழ்கடித்து வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com