கப்டன் சிதம்பரம்
பெரியதம்பி சந்திரன்
வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சிதம்பரம்
இயற்பெயர்: பெரியதம்பி சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.12.1972
வீரச்சாவு: 04.05.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படையின் அபித கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com