கப்டன் ஜெயந்தன்
சம்புக்குட்டி பத்மநாதன்
சோதிபுரம், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: ஜெயந்தன்
இயற்பெயர்: சம்புக்குட்டி பத்மநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சோதிபுரம், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 04.05.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படையின் அபித கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com