மேஜர் டாம்போ
காசிப்பிள்ளை தயாபரன்
நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: டாம்போ
இயற்பெயர்: காசிப்பிள்ளை தயாபரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 17.08.1967
வீரச்சாவு: 19.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீது கரும்புலி தாக்குதல் மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com